Sunday 8 April 2018

Chiriacodromion, Buzău, 1839.


Foaia de titlu

I. Pleine page 


1. Învierea lui Hristos,  
Gravor: Ieromonah Costantii
 cca 15x10cm, pag.II
cf. Ceaslov Mare, București 1830 (Tatay 2015, p.465)

II. Frontispicii1. Frontispiciu larg cu figura lui Iisus Hristos în slavă, într-un medalion circular încadrat de frunze de acant. 
14,4x4,7cm, pag.1
Cf. Minei, Buda, 1804-1805 (Tatay 2011, p.333)

2. Frontispiciu îngust cu motive vegetale și monograma Mariei În medalion.  
13x1,2cm; Pag. 22, 37, 93, 324.
cf.Apostol, București, 1820 (Tatay,2015, p.488)III. Viniete


1. Parc
7,5x2,6cm; Pag. 174, 439.
cf. Burger (Buda,1813) și Noul Testament (Neamț, 1818) în Tatay 2011, p.349
2. Cul-de-lampe cu motive vegetale, oglindă și carte
5,9x4,6cm; Pag.182
cf. Minei (Buda, 1804-1805) în Tatay 2011, p.344

3. Catedrală cu raze
5,8x4,4cm; Pag.479

4. Coroană vegetală cu simboluri creștine (crucifix, ancoră, inimă înflăcărată)
5,8x1,9; Pag.135, 376. 


5. Cap de înger cu aripi deschise.
4,6x3,4 cm; Pag.155
Un model deosebit de popular. Cf.Apostol, București, 1820 (Tatay 2015, p.504)

6. Galenus
 4,5x3,4cm; Pag. 92
cf. Pavel Vasici-Ungurian, Antropologhia sau scurta cunoștință despre om, Buda, 1830 (Tatay 2011, p.362)
IV. Letrine

Letrinele sunt majuscule chirilice albe, pe fond hașurat, cu ornamente vegetale, încadrate rectangular și măsoară de regulă 24 mm înălțime. Am notat paginile în care apar în volumul prezent. 

Az: 9, 73, 270.

Vede: 305, 366.

Dobru: 1, 157, 183, 346, 407, 455. 


Est: 279.

I: 22, 63.

Kaku: 203, 227, 287, 315, 402, 425.


Liude: 212, 377, 435.

Mislete: 5, 125, 168, 324.

Naș: 30.

Pocoi: 45, 53, 117, 150, 294, 333.

Râță: 251.

Slovă: 80, 93, 395.


Tferdu: 385

Fertă: 37, 136, 161, 220, 357

Heru: 175

Ot:  15, 130, 338, 447.

Ot 2: 192.

Cervu: 143.

Șa: 467.

Iaco: 109.

În:  100, 239, 261, 415, 440.

Bibliografie menționată: 
Tatay 2011: Tatay, Anca: Din istoria și arta cărții românești vechi: Gravura de la Buda (1780-1830),Ed.Mega, Cluj-Napoca, 2011 

Tatay 2015: Tatay, Anca E., Tatai-Baltă, Cornel: Xilogravura din cartea românească veche tipărită la București (1582-1830), Ed.Mega, Cluj-Napoca, 2015Tuesday 3 April 2018

Cărțile Ancăi Tatay

Ieri am avut și surpriza și plăcerea și onoarea de a o primi în atelierul meu pe Anca Tatay (dimpreună cu minunata sa familie) la o cafea și o discuție despre xilogravuri. 

Anca Elisabeta Tatay lucrează la Biblioteca Academiei din Cluj Napoca, este o expertă incredibil de bine pregătită în ceea ce privește xilogravura românească și cartea veche și fiica eminentului istoric Cornel Tatai-Baltă, cu care a și publicat. 

Am o pasiune devorantă pentru ornamentica vechilor cărți, în special cele românești, a căror cercetare m-a adus în mod inevitabil la o pagină publicată de domnia sa în urmă cu vreo 3 ani. Anul trecut ne-am intersectat pe Facebook și am realizat cine este și cu ce se ocupă și am început să schimbăm mesaje, păreri , opinii și glume de bibliofili, normal. 

Odată cu vizita mi-a adus cinci cărți extraordinare, pe care nu pot să nu le recomand oricărui bibliofil și cercetător. 

Prima este maidegrabă de interes personal, anume Anuarul Institutului de istorie Cluj-Napoca, Vol.XXXIII pe 1994, unde domnul Cornel Tatai-Baltă a publicat studiul   „Legătorie şi legători de carte la tipografia din Blaj în anii. 1787-1792, 1795-1821”, o lucrare deosebit de importantă pentru studiile mele în istoria legătoriei. Următoarele două volume sunt cărți mai mici, aparent modeste, însă adevărate delicii pentru cine știe să le aprecieze la justa lor valoare: 
Următoarele două sunt cărți care  zdrobesc, din punctul meu de vedere. Mari, groase, interesante, copios adnotate, un rod al unei munci pline de pasiune și iubire pentru cartea veche și contextul ei socio-istoric. 
Căutând ani de zile lucrări similare celor occidentale, care să  trateze gravurile românești, și nedând decât peste cărți mici, subțiri, cu câteva ilustrații, și acelea lăsând de dorit, îmi cam coborâsem standardele și așteptările. 

Apoi Anca mi-a pus în brațe o Iliadă și o Odisee care m-au fascinat și m-au uimit prin precizie, frumusețe, bogăție și generozitate. 

Nu știu de unde să încep în a le prezenta și nici nu mi-aș lua o astfel de sarcină înainte de a le parcurge cu creionul în mână. 

Îi mulțumesc pe această cale acestei enciclopedii vii de cunoștințe extraordinare care este doamna Anca Tatay pentru pasiunea cu care și-a făcut treaba, îi mulțumesc și pentru divulgarea sumară a planurilor secrete de viitor (care se anunță extraordinare), pentru răbdarea cu care a răspuns întrebărilor unui diletant în istoria tipografiei și pentru plăcerea vizitei. O după-amiază cum nu se putea mai bună! 

Sunday 1 April 2018

Opt-glasar și Catavasier (1853)

Prin bunăvoința domnului A.D., care mi-a încredințat cartea pentru restaurare (link aici).


Opt-glasar
și 
catavasier
acum întracest chip tipărit
în zilele prea luminatului și prea în-
nălțatului nostru domn atoată
Țara Rumânească
BARBU DIMITRIE ȘTIRBEI
Cu binecuvântarea, și toată osârdia iubi-
toriului de Dumnezeu Episcop al Sfintei
Episcopii Buzăul.
D: D: FILOTHEI.
În tipografia Sf:  Episcopii
BUZĂU
Anul 1853 Februarie 10.


Ilustrație plein-page (pagina 2 nenumerotată): gravură reprezentându-l pe Christos Arhiereu încadrat de un chenar din fleuroane tipografice. (Cf. Tatay: gravorul este Ghervasie Monahul)

 Frontispiciu simplu, rectangular: Triunghiul Divin (cu literele grecești O Theos: Dumnezeu) cu 24 de raze și stele (cei 24 de bătrâni ai Apocalipsei), încadrat de crini (stânga) și trandafiri (dreapta).  (Pag.1)


Vinietă rectangulară de cap de rând Cu Dumnezeu Tatăl (conform legendei în alfabet chirilic) purtând globul crucifer și binecuvântând. În colțuri avem literele GER  MON indicându-l pe Ghervasie Monahul, autorul gravurii (detaliu pentru care îi sunt recunoscător Ancăi Tatay). Pag.1
Cul-de-lampe sub forma unui mascaron rudimentar (cap de înger).
(Pag.268)

Friday 2 February 2018

Psaltirea (Sibiu-1841)PSALTIREA
PROROCULUI
ȘI
ÎMPĂRATULUI
DAVID

SIBIU
În tipografia lui Georgiu de Klozius
1841Toate imaginile sunt procesate și scanate la o rezolutie de 1200dpi de către mine iar acest lucru a fost posibil prin bunăvoința domnului D., posesorul ei, care mi-a încredințat-o pentru restaurare. 
Pleine-page

P.2
Viniete


P.1

P.263

P.261

Gravuri mici

P.288
P.270

P.3Am omis letrinele (de mici dimensiuni dealtfel) și fleuroanele tipografice. 

Saturday 30 April 2016