Sunday, 1 April 2018

Opt-glasar și Catavasier (1853)

Prin bunăvoința domnului A.D., care mi-a încredințat cartea pentru restaurare (link aici).


Opt-glasar
și 
catavasier
acum întracest chip tipărit
în zilele prea luminatului și prea în-
nălțatului nostru domn atoată
Țara Rumânească
BARBU DIMITRIE ȘTIRBEI
Cu binecuvântarea, și toată osârdia iubi-
toriului de Dumnezeu Episcop al Sfintei
Episcopii Buzăul.
D: D: FILOTHEI.
În tipografia Sf:  Episcopii
BUZĂU
Anul 1853 Februarie 10.


Ilustrație plein-page (pagina 2 nenumerotată): gravură reprezentându-l pe Christos Arhiereu încadrat de un chenar din fleuroane tipografice. (Cf. Tatay: gravorul este Ghervasie Monahul)

 Frontispiciu simplu, rectangular: Triunghiul Divin (cu literele grecești O Theos: Dumnezeu) cu 24 de raze și stele (cei 24 de bătrâni ai Apocalipsei), încadrat de crini (stânga) și trandafiri (dreapta).  (Pag.1)


Vinietă rectangulară de cap de rând Cu Dumnezeu Tatăl (conform legendei în alfabet chirilic) purtând globul crucifer și binecuvântând. În colțuri avem literele GER  MON indicându-l pe Ghervasie Monahul, autorul gravurii (detaliu pentru care îi sunt recunoscător Ancăi Tatay). Pag.1
Cul-de-lampe sub forma unui mascaron rudimentar (cap de înger).
(Pag.268)

No comments:

Post a Comment