Monday, 20 October 2014

Aghiasmatar 1965 (IV): Culs-de-lampe

Ornamentul numit de obicei Cul-de-Lampe, la plural Culs-de-Lampe, este un tip de decorațiune folosit la sfârșitul unui capitol sau al cărții, menit să compenseze spațiul liber rămas pe o pagină pentru a nu avea goluri inestetice în corpul textului.

Dacă ultima pagină a unui capitol va avea mai puțin text, acesta va fi mai generos, mai bogat ornamentat și plasat în centrul plastic al golului.

 Dacă va avea mai mult text, acesta va fi fie mai mic, mai simplu și mai modest, fie va fi compus.

Un cul-de-lampe va tinde să fie de o formă triunghiulară descendentă, având decorațiunile aranjate în așa fel încât să fie orizontal înspre partea de sus care urmează textului și ascuțit în partea de jos.

Acesta poate lua mai multe forme, în funcție de spațiul gol rămas dar și de arsenalul tipografului:

1. Cul-de-lampe tip vinietă (desen triunghiular): categorie din care fac parte cele de mai jos.

2. Cul-de-lampe tip fleuron: aranjament de flori tipografice specifice (fleuroane) compinate de către meșterul tipograf astfel încât să aibă o formă triunghiulară.

3. Cul-de-lampe textual:

Este format atunci când ultima propoziție sau ultimele cuvinte 
ale unui paragraf sunt atent aliniate unor linii imaginare
care formează un triunghi, cuvintele fiind scrise
din ce în ce mai contras și din ce în ce mai
puține până când întreg spațiul dedicat
triunghiului este în întregime
umplut, dând naștere
unui cul-de-
lamp-
e.

4. Cul-de-lampe de caractere:
Este realizat din diverse caractere non-alfabetice, variind extrem de mult în complexitate, de la un simplu aranjament de asteriscuri:

*********
*******
***
*
la combinații extrem de creative de caractere:

......................................
%%%%%%%%%%%
:::::::::::::::::::::::::::::
%%%%%%%
::::::::::::::
***
?

Agheasmatarul nostru conține mai toate aceste tipuri, înafara celui textual, însă noi ne vom concentra asupra vinietelor (desenelor). Acestea sunt mari sau mici. Cele mari, cu o singură excepție, sunt desenate de George Russu și semnate în chirilic, însă cele mici pot avea și alte origini, de obicei preluate din tipărituri străine. 

1. Culs-de-lampe mari.

 Pag: 62


Pag:150, 335


Pag: 42, 168, 307


Pag: 271


 
 Pag:66


2. Culs-de-lampe mici


Pag: 88, 205, 320.


Pag: 25, 72, 98, 136, 278.
Pag: 279 Pag: 275

 


No comments:

Post a Comment