Thursday, 16 October 2014

Aghiasmatar 1965 (I): Pleine-page

Voi publica în câteva posturi succesive imaginile conținute într-un Agheasmatar venit la restaurare, care mi s-au părut deosebite.

Sunt nevoit să fac acest lucru din cauza numărului și dimensiunilor acestora, pentru o încărcare cât mai bună a paginii.

După semnătură, aceste ilustrații au fost realizate de artistul George Russu, un celebru pictor de icoane, apropiat (după unele surse chiar nepot) al patriarhului Miron Cristea

Ilustrațiile plaine-page sunt -după cum bine poate intui orice francofon- lucrări grafice complexe care acoperă în întregime pagina.


Pag: 3. 
Foaie de titlu pleine-page, compusă dintr-un chenar cu motive vegetale și casetă.  

Legendă în grafie chirică:
În frunze, centru, partea superioară, monograma G(eorge) R(ussu)
În laterale, literele Az, Ți, Liude și Dzalu, cu semn numeric, denotând anul 1936.

Legendă în grafie latină:

Întru slava lui Dumnezeu
celui în Treime închinat

A G H I A S M A T A R

cuprinzând slujbe, rînduieli și rugăciuni
ce se săvârșesc de preot la diferite
împrejurări din viața creștinilor

Tipărit
cu aprobarea Sfîntului Sinod
și cu binecuvântarea Prea Fericitului
✝JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romîne 

EDITURA
INSTITUTULUI BIBLIC ȘI DE MISIUNE ORTODOXĂ
BUCUREȘTI
1965
 


pag:4

Ilustrație plaine-page cu Iisus Împărat.
Legendă în grafie chirică:
În chenar, aceeași monogramă GR și anul 1936.
În jurul aureolei: IS HS, Iisus Hristos.
Pe carte: (incert) Venii blagosloviți Părintelui Meu.

No comments:

Post a Comment